Start Links Hoe werkt het Inloggen Contact
 
SpoedvacaturesCNC draaier + calc..
MBO/ MTS
Den Haag
SpoedvacaturesTweede electromont..
MBO/ MTS
Alkmaar

Meer dan 143.914 inschrijvers

Unique
lionhead
E-smart
CV kopen via iDEAL

CV, Zelfstandig ondernemer in Kapelle

Dit CV wordt u aangeboden door CVenVacaturebank.nl

Geplaatst op
11-05-2012

Beroep
Zelfstandig ondernemer
Vakgebied
Administratie/ boekhouding (meer dan 5 jaar ervaring), Administratie / secretarieel (meer dan 5 jaar ervaring), Advies / consultancy (2 jaar ervaring), Onderwijs / opleiding / training (meer dan 5 jaar ervaring), Overheid / non profit (meer dan 5 jaar ervaring), ICT/ Automatisering (meer dan 5 jaar ervaring)
Niveau
HBO/ HTS
Dienstverband
Parttime
Woonplaats
Kapelle
Provincie
Zeeland
Geslacht
Man
Leeftijd
58 (27-09-1957)

Rijbewijs
A,B,E
In het bezit van auto
Ja
Bereid om te verhuizen
Nee

Werkervaring en stages
12/12/2011 tot: heden Transportbedrijf
Opdracht:
Verzorgen van de boekhouding.
________________________________________
Opdrachtgever: M. Fierloos
van: 01/06/2011 tot: heden
Dorpshuis The Cameronian, Baarland
Opdracht:
Verzorgen van de boekhouding, belastingaangiften en het opstellen van de jaarrekening.
________________________________________
Lous Bouwservice, Kapelle
van: 14/09/2010 tot: heden

Opdracht:
Verzorgen van de boekhouding, belastingaangiften en het opstellen van de jaarrekening.
________________________________________
Diverse personen en bedrijven
van: 01/10/2010 tot: heden

Opdrachten:
Verzorgen belastingaangiften particulieren (117 in 2011 en 138 in 2012), berekeningen bijleenregeling, bezwaarschriften, verzoek peiljaarverlegging en aangiften omzetbelasting. Afwikkeling "Erven van" en aanvragen diverse toeslagen, pensioenen en uitkeringen. Advisering m.b.t. opbouw pensioen en sparen & beleg-gen, over ZZP pro constructie en opbouw ZZP administraties. Samenstellen FORMAT kasboek, reisboek en jaarrekening t.b.v. ZZP'ers. Computeronderhoud (soft- en hardware). Op orde brengen particuliere administraties. Berekenen van en adviseren m.b.t. jaar- en reserveringsruimte t.b.v. af te sluiten pensioenverzekering/lijfrente. Advies m.b.t. gewijzigde belastingwetten (o.a. BTW afrek privťauto).
________________________________________
van Duuren Media
van: 24/10/2011 tot: 12/11/2011

Opdracht:
Research t.b.v. de te ondertekenen overeenkomst voor het schrijven van het boek "Ontdek de Windows Phone".
________________________________________
Koninklijke Marechaussee
van: 01/07/2011 tot: 01/10/2011
District Schiphol
Opdracht:
Fungeren als projectleider bij de uitvoering van het Verbeterplan Personeelsbeheer. Sturing geven aan de uitvoering van de verbetermaatregelen en het borgen van de processen (o.a. door het creŽren van een controlematrix en handleidingen). Verzorgen van presentaties en updates in de districtsraad en t.b.v. het districtmanagementteam. Instrueren van medewerkers, organiseren voorlichtingssessies en leveren van tools, ondersteuning en advies aan Staf en de overige districten KMAR.
________________________________________
Koninklijke Marechaussee
van: 17/03/2011 tot: 27/05/2011
District Schiphol
Opdracht:
Begeleiden implementatie Verbeterplan Personeelsbeheer. Samenstellen controlerapporten, vaststellen meetmomenten en creŽren controletools. Intermediair tussen het district en het DienstenCentrum Human Resources. In kaart brengen/bespreken opleidingsbehoefte en beleggen opleiding. Leveren van ondersteu-ning en advies aan de overige districten KMAR en input t.b.v. de managementrapportage.

Koninklijke Marechaussee
van: 14/10/2010 tot: 17/01/2011
District Schiphol
Opdracht:
Het opmaken van een Verbeterplan Personeelsbeheer Koninklijke Marechaussee District Schiphol, formeren en aansturen van een werkgroep en informeren van het management.
________________________________________
Hoofd Facilitair Aanspreekpunt
van: 01/08/2009 tot: 01/10/2010
Facilitair SteunPunt Vlissingen

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de jaarplanning en tijdige levering van alle van te voren met de deeldirectie ĎOnder-steuning/Faciliterení overeengekomen producten en diensten op het gebied van catering, legering en recreatie, materieellogistiek, administratieve ondersteuning en vervoerszaken op de marinekazerne Vlissingen, tevens waarnemend commandant.
Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van benodigde middelen door middel van het opstellen van behoeftes (investeringen en instandhouding) en het bijhouden van het prestatiemeetsysteem.
Verzorgt de bedrijfsadministratie ter ondersteuning van toekomstige budgetramingen en actuele realisatie-rapportages. Direct leidinggevende van 8 medewerkers.
________________________________________
Budget Officer
van: 10/10/2008 tot: 17/04/2009
Bij: HQ EUFOR, Camp Butmir, Sarajevo, BosniŽ

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor alle handelingen betreffende het budget en (de medewerkers van) het betaalkantoor. Verantwoordelijk voor de aansturing van de 12 (Bosnische) fundmanagers, het toezicht op en sturing geven aan de juiste uitvoering van de ALTHENA regelgeving en het organiseren van de periodieke meetings. Het aanmaken en bewaken van budgetdocumentatie en het verdedigen van de inhoud daarvan bij de Special Committee in Brussel.
________________________________________
Hoofd bureau Ontwikkeling & Ontspanning
van: 20/02/2007 tot: 01/08/2009
Bij: Dienst Ontwikkeling, Sport & Ontspanning Koninklijke marine, Den Helder

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden door de sectie Ontwikkeling (bibliotheek en magazijn) en de sectie Ontspanning (van het verstrekken van DVDís aan operationele eenheden tot het inhuren van artiesten). Verantwoordelijk voor het beschikbare budget en bewaken en bespreken van contracten met uitgevers en artiestenbureaus. Daarnaast was de aanwezigheid regelmatig gewenst bij de opening van en prijsuitreiking bij diverse sportevenementen. Direct leidinggevende van 3 sectiehoofden en 1 financieel analist.
Niet echt een bevredigende functie, weinig uitdagingen, daarom verzocht om uitgezonden te worden.

Arbeidsplaats:
Tester/testauditor
van:19/03/2001 tot: 01/06/2004

TestcoŲrdinator
van: 01/06/2004 tot: 19/12/2005 Hoofd Sectie TestBeheer

van: 19/12/2005 tot: 20/02/2007
Bij: Centrale Beheerorganisatie Militair Salarissysteem, Den Haag

Functie-inhoud:
Als tester naast de maandelijkse regressietest, Productie Acceptatietest en deeltesten, voornamelijk bezig geweest om het handmatig testen om te zetten naar de geautomatiseerde testtool: Testframe. Het aan de hand van de opgeleverde productiehandleidingen aanmaken, testen en beheren van de test JCLís.
Als testauditor voornamelijk bezig geweest met audits op de testdocumentatie van bureau onderhoud (CMG +CAP Gemini) en (gewijzigde) systeemdocumentatie.

Als testcoŲrdinator bleven de werkzaamheden grotendeels hetzelfde, maar wel eindverantwoordelijk voor het indelen van de werkzaamheden van de medewerkers, zowel burger defensiemedewerkers als ingehuurde medewerkers van CMG en CAP. Tevens eindverantwoordelijk voor de teststrategie (het testplan), het inrich-ting van de testomgeving(en) en het testscript t.b.v. Testframe.

Als Hoofd Sectie TestBeheer bleven de verantwoordelijkheden hetzelfde, maar nu ook als vaste waarde in het managementoverleg. Daarnaast belast met de audits van de functionele- en technische testaanpak en het beoordelen van de testgevallen en testuitvoer van bureau onderhoud en de managementrapportage. Het management verleende aan de hand van deze maandelijkse rapportage decharge aan de onderhoudsorga-nisatie. Net als alle ander sectiehoofden regelmatig ingezet als projectleider voor deelprojecten, zoals imple-menteren van de wet WIA en de interface voor de wet WALVIS (belastingdienst).

De zes jaren bij CBMS bestonden voornamelijk uit projectmatig werken. Elke verandering, zoals het verande-ren van de primaire sleutel van NSK (het registratienummer) naar het peoplesoftnummer, het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden en het project WALVIS had een projectmatige aanpak. Dit was ook het geval bij het afsluiten van de interfaces met de verschillende oude personeelssystemen van defensie, het testen van de interfaces met het nieuwe personeelssysteem en interfaces met de belastingdienst of andere interne en externe instanties. Direct leidinggevende van 4 medewerkers, tijdens projecten fluctueerde dit aantal tussen de (vaste) 4 en 12 medewerkers.
________________________________________
Arbeidsplaats:
Chef Comm.& Fin.Admin./Kasbeh. van:
18/11/1996 tot: 01/06/1998
Bij: Hr.Ms. Amsterdam

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de administratieve handelingen t.b.v. het commando, de personele en financiŽle administratie en verantwoordelijk voor en belast met het kasbeheer aan boord van het bevoorradingsschip Hr.Ms. Amsterdam met Ī 145 bemanningsleden. Tijdens vele lange reizen fungeerde het bureau als vraagbaak en als intermediair tussen bemanningsleden en hun familieleden en de personele en financiŽle diensten van de Koninklijke marine en het ministerie van defensie in Nederland. Als kasbeheer-der werd in het buitenland voornamelijk zaken gedaan met ambassades, consulaten en ship chandlers m.b.t. het betalen van leveringen, wisselen van lokale valuta, betalingen van consulair loon en geleverde diensten. Direct leidinggevende van 3 medewerkers.
Tijdens calamiteiten op zee, Medische Actie CoŲrdinator en tijdens havenbezoeken, bij toerbeurt, hoofd-dienst en daardoor belast met de daadwerkelijke aansturing van het wachtsvolk en de brandbestrijding.

Arbeidsplaats:
Rekenplichtige
van: 01/04/1996 tot: 18/11/1996
Bij: Marinekazerne Vlissingen

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van betalingen van facturen en declaraties en belast met het autoriseren daarvan in het Gedelegeerd KasSysteem. Direct leidinggevende van de agendeur en verificateur. Tevens notulist tijdens diverse overlegfora.
________________________________________
Instructeur informatica
van: 03/06/1991 tot: 27/02/1994

Leerplanontwikkelaar
van: 27/02/1994 tot: 01/04/1996

Onderwijsontwikkelaar
van: 01/06/1998 tot: 19/03/2001
Logistieke School /Persoonlijk Computer
Gebruik - Opleidingen Krijgsmacht, Amsterdam

Functie-inhoud:
Als instructeur informatica opleidingen verzorgen voor de standaardpakketten tekstverwerken, spreadsheets en bestandbeheer, TSO/TSP, MS-DOS, de Assistant-serie en Rapidfile. Ook lesgegeven in maatwerkpakket-ten zoals het Uitgave BeheerSysteem (UBS) aan (deel-) budgethouders en krijgsmachtdeelcontrollers en het GeÔntegreerd Registratuur Systeem aan archivarissen.
Als ontwikkelaar voornamelijk bezig met het ontwikkelen van de lespakketten (w.o. syllabi) en toetsen voor alle automatiseringopleidingen ten behoeve van defensie, waaronder Microsoft Office.

Daarbij hoorde ook het opleiden en begeleiden van instructeurs, evalueren lespakketten en doorvoeren van wijzigingen n.a.v. evaluaties en overleg met instructeurs, cursisten en behoeftestellers. Tevens verantwoor-delijk voor de (juiste en tijdige) vulling van de opleidingsdatabases.

In deze hoedanigheid altijd in een pril stadium betrokken bij projecten zoals Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht, GeÔntegreerd Registratuur Systeem (archiefbeheer defensie), InformatieVoorziening Personeel-2000 (personeelsbeheersysteem Koninklijke marine), X-Post (archiefbeheer defensie) en de opleidingen kasbeheer.
Het ontwikkelen van de lespakketten, het vullen en testen van de opleidingsdatabases werden vaak gezien als de ultieme gebruikerstest(en) tijdens de verschillende automatiseringprojecten.
________________________________________
Chef bureau commandement
van: 30/10/1989 tot: 03/06/1991
Bij: Marinekazerne Vlissingen

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de correspondentie, de archiefwerkzaamheden (zowel geclassificeerd als ongeclassificeerd), het objectbeheer en publicaties van de marinekazerne Vlissingen en het Commandement Maritieme Middelen Vlissingen. Direct leidinggevende van 4 medewerkers, tevens leermeester van een aantal "takenboekers" (jonge militairen met een leerlingstatus) en stagebegeleider van zgn. horizontale instromers (jonge militairen met een HAVO of MEAO diploma). Nevenfuncties: waarnemend kasbeheerder en notulist tijdens diverse overlegfora.

Chef bureau administratie
van: 10/06/1985 tot: 30/10/1989
Bij: Marinekazerne Vlissingen

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de loonadministratie van + 550 personeelsleden van de marinekazerne Vlissingen, het Commandement Maritieme Middelen Vlissingen, het mijnenbestrijdingsflottielje 3 en de mijnenbestrijdingsschool Eugermin te Oostende. Daarbij werd veelvuldig voorlichting gegeven over de financiŽle rechtspositie en/of nieuwe regelgeving. De vele vaarperioden en het grote aantal personeelsmutaties aan boord van de schepen van het mijnenbestrijdingsflottielje 3 genereerde een veelvoud aan mutaties t.b.v. de loonadministratie. Tevens verantwoordelijk voor het op(laten)maken en het tijdig uitbetalen van declaraties m.b.t. reizen, ziektekosten en woninghuur. Direct leidinggevende van 5 medewerkers, tevens leermeester van veel "takenboekers" (jonge militairen met een leerling-status) en stagebegeleider van zgn. horizontale instromers (jonge militairen met een HAVO of MEAO diploma). Als nevenfuncties: waarnemend kasbeheerder en korporaalsoudste.
________________________________________
Schrijver staf MBFLOT 3
van: 11/04/1983 tot: 10/06/1985
Bij: Mijnenbestrijdingsflottielje 3, Vlissingen

Functie-inhoud:
Belast met de administratieve ondersteuning van de (+ 10) mijnenvegers en -jagers van het mijnenbestrij-dingsflottielje, als lid van de staf van de commandant mijnenbestrijdingsflottielje 3. Tijdens de periodes op het stafbureau werd gewerkt aan het voorbereiden van de oefenschema's en -programma's. Tijdens de periodes aan boord werden voornamelijk controles uitgevoerd op de financiŽle en personele administratie aan boord, waarbij veelvuldig adviezen ter verbetering werden gegeven. Tijdens de reizen tevens verant-woordelijk voor het kasbeheer (de betalingen) van het mijnenbestrijdingsflottielje 3.
________________________________________
Medewerker bureau administratie
12/07/1982 tot: 11/04/1983
Marinekazerne Vlissingen

Functie-inhoud:
Het verzorgen van de loonadministratie van + 550 personeelsleden van de marinekazerne Vlissingen, het Commandement Maritieme Middelen Vlissingen, het mijnenbestrijdingsflottielje 3 en de mijnenbestrijdingsschool Eugermin te Oostende. De frequente vaarperioden en de vele personeelsmutaties aan boord van de schepen van het mijnenbestrijdingsflottielje 3 leverde een veelvoud aan mutaties op t.b.v. de loonadministratie. Daarnaast belast met het op laten maken en het tijdig uitbetalen van declaraties m.b.t. reizen, ziektekosten en woninghuur. Tevens waarnemend chef bureau administratie en leermeester van "takenboekers" (jonge militairen met een leerling-status).

Chef bureau personeel
van: 07/09/1981 tot: 12/07/1982
Bij: Marinekazerne Vlissingen

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor het adviseren van het management en het ondersteunen van de bemanningleden van de marinekazerne Vlissingen, het Commandement Maritieme Middelen Vlissingen m.b.t. alle voorkomende handelingen op personeelsgebied. Behalve het in- en uitrouleren van komend en gaand personeel en de daarbij behorende administratieve handelingen, werd ondersteuning en advies geboden bij het indienen van een grote diversiteit aan verzoeken en bezwaren. Tevens werden ondersteunende werkzaamheden verricht t.b.v. de tot straffen bevoegde meerdere (de commandant). Tijdens deze functie is het handmatige personeelsysteem geautomatiseerd. In overleg met de personeelsofficier werd veel aandacht geschonken aan voorlichting en publicatie. Direct leidinggevende van 1 medewerker. Nevenfunctie: Beheerder Mobilisatie Opkomst Centrum Vlissingen.
________________________________________
Kaderopleiding
van: 22/06/1981 tot: 07/09/1981
Bij: School voor bedrijfsvoering en onderwijskunde, Den Helder

Inhoud:
Theoretische en praktische trainingen gericht op leiderschap, communicatie en infanterie-exercitie.
________________________________________
Arbeidsplaats:
Kaderopleiding
van: 09/06/1981 tot: 22/06/1981
Bij: School voor Nucleaire, Bacteriologische, Chemische Damage Control en Bedrijfsveiligheid, Den Helder

Inhoud:
Theoretische en praktische trainingen in brandbestrijding en averij aan boord van schepen en bedrijfsveilig-heid bij walinrichtingen.
________________________________________
Arbeidsplaats:
Voortgezette Vakopleiding
van: 23/02/1981 tot: 09/06/1981
Bij: Logistieke School, Amsterdam

Inhoud:
Vakgerichte opleiding tot onderofficier logistieke dienst administratie. Tijdens deze opleiding worden alle facetten van het dienstvak verder uitgediept, zoals financiŽle en personele rechtspositie en archief- en kasbeheer.
________________________________________
Arbeidsplaats: Medewerker bureau personeel
van: 01/02/1980 tot: 23/02/1981
Bij: Marinekazerne Vlissingen

Functie-inhoud:
Het verzorgen van de personele administratie van de bemanningleden van de marinekazerne Vlissingen, het Commandement Maritieme Middelen Vlissingen. Belast met in- en uitrouleren van komend en gaand perso-neel en de daarbij behorende administratieve handelingen. Het verwerken van ingediende verzoeken, bezwa-ren en straffenformulieren en onderhouden van het handmatige personeelssysteem.

Arbeidsplaats: Medewerker Comm.& Admin
van: 25/09/1978 tot: 01/02/1980
Bij: Hr.Ms. Overijssel

Functie-inhoud:
Het verzorgen van de personele administratie van de bemanningleden aan boord van de onderzeebootjager Hr.Ms. Overijssel met Ī 180 bemanningsleden. Als schrijver eerste officier belast met het verzorgen van de dagelijkse orders en bekendmakingen. Tevens belast met het opmaken en betaalbaar stellen van de reis- en ziektekostendeclaraties van de bemanningsleden. Nevenfuncties: Cafetariaoudste en lader 20cm kanon.
________________________________________
Schrijver Oorlogshoofdkwartier
van: 01/12/1975 tot: 25/09/1978
Bij: Oorlogshoofdkwartier Walcheren, Vlissingen

Functie-inhoud:
Verantwoordelijk voor de correspondentie, de archiefwerkzaamheden (zowel geclassificeerd als ongeclassificeerd), het objectbeheer en de verlofregistratie bij het Oorlogshoofdkwartier Walcheren.
________________________________________
Takenboeker
van: 27/01/1975 tot: 01/12/1975
Bij: Marinevliegkamp Valkenburg

Inhoud:
Door het aan de hand van 2 takenboeken uitvoeren van theoretische en praktische "taken" en afleggen van examens bij diverse disciplines opgeleid tot schrijver der eerste klasse.
________________________________________
Eerste vakopleiding
van: 04/11/1974 tot: 27/01/1975
Bij: Marineopleidingskamp Hollandsche Rading

Inhoud:
Vakgerichte opleiding tot schrijver. Tijdens deze opleiding komen alle basiselementen van het dienstvak aan de orde, waaronder financiŽle en personele rechtspositie en archiefbeheer.
________________________________________
Eerste militaire vorming
van: 26/08/1974 tot: 04/11/1974
Bij: Marineopleidingskamp Hollandsche Rading

Inhoud:
De standaard militaire basisopleiding. Tijdens deze opleiding worden alle basiselementen van het militaire beroep beoefend d.m.v. theorie (de wet op de krijgstucht) en praktijk (Infanterie-exercitie, wapenleer, schietoefeningen, fysieke trainingen).
Zoekt in baan
Een baan moet uitdagingen opleveren. Het te bereiken doel moet net niet grijpbaar zijn, zodat er altijd een stimulans blijft om door te gaan. Ook het samenwerken met anderen moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van een baan.
Kennis, hobby en interesses
Niet echt een hobby, dat was motorrijden, maar er is overal een tijd van. Interesse in anderen en veel zaken die om ons heen gebeuren. Wel een levensgenieter, lekker op reis, genieten van de natuur en op tijd een hapje en een drankje.
Opleiding
KMSL Woensdrecht DIGIPLAN voor de supervisor 10/06/2010
PLANON Nijmegen Overgangscursus PlanonProCentreJava 08/06/2010
In-house-training AED-Bediener 12/04/2010
KMSL Woensdrecht Werken met DIGIPLAN (plannen transport) 31/03/2010
KMSL Woensdrecht BedrijfsvoeringsInformatiesysteem voor 26/02/2010
OndersteunendeSystemen voor MT leden (BIOS-MT)
PLANON Nijmegen Front Office overview PlanonProCentreWindows 02/11/2009
PLANON Nijmegen Back Office Training PlanonProCentreWindows 27/10/2009
PLANON Nijmegen Key-/Superuser Training PlanonProCentreWindows29/09/2009
SNBCD BV Den Helder ZelfHulpKameradenHulp/HPG Missiegericht 26/09/2008
SVV Amersfoort Missiegerichte Opleiding EUFOR 36.2 08/09/2008
DIVI Ede English Refreshment SLP 3-3-3-3 04/07/2008
NIV Goes Verkeersveiligheidstraining 05/04/2008
PCG-OK Amsterdam Tridion R-5 (TDS) contentbeheer website 24/08/2007
ROI Den Haag Training Rechtspositie Defensie (Wetmodule) 20/12/2005
PinkRoccade Utrecht BISL Foundation 29/11/2005
Defensie Den Haag Oracle SQL and SQL*Plus 03/03/2004
CMG Testframe Navigatie 25/03/2003
Computer Associates Advantage CA-Easytrieve Plus Advanced Reports13/03/2003
Computer Associates Advantage CA-Easytrieve Plus Basic Reports 12/03/2003
Dolmen Computer Associates AccessControlFacility-2 16/10/2002
Inventiv Frontpage voor gevorderden 15/11/2000
IDL Den Haag Schriftelijk Structureren 26/09/2000
PCG-OK Amsterdam X-Post beheerder 20/09/2000
PCG-OK Amsterdam Outlook 98 20/04/2000
Inventiv Frontpage 2000 vervolg 22/03/2000
Inventiv Frontpage 2000 basis 21/03/2000
PCG-OK Amsterdam Omscholing ManagementInformatiesysteem
OpleidingCentra-2000 19/01/2000
PCG-OK Amsterdam Registrator/Muteerder X-Post 07/07/1999
PCG-OK Amsterdam Basisopleiding MS-Powerpoint 30/06/1999
PCG-OK Amsterdam Basisopleiding MS-Access 30/03/1999
PCG-OK Amsterdam GeÔntegreerd Registratuur Systeem: Registrateur16/10/1998
PCG-OK Amsterdam GeÔntegreerd Registratuur Systeem: Beheerder 13/10/1998
PCG-OK Amsterdam Basisopleiding MS-Excel 24/09/1998
PCG-OK Amsterdam Basisopleiding MS-Word 15/09/1998
PCG-OK Amsterdam Basisopleiding Windows 95/Windows NT 4.X 30/06/1998
Logistieke School A'dam AO introductie en raadplegen IVP-2000 17/10/1996
Logistieke School A'dam Kasbeheer GedelegeerdKasSysteem 15/05/1996
Logistieke School A'dam CrediteurenAdministratieSysteem: Controleren 26/04/1996
Logistieke School A'dam CrediteurenAdministratieSysteem: Verificatie 25/04/1996
Verbindingsschool Ede Data Communicatietechniek VME/VMX 20/01/1996
Verbindingsschool Ede Assistent Lokale AutomatiseringscoŲrdinator 19/01/1996
Logistieke School A'dam Raadplegen en Muteren NDP
(NSK-Data Entry Pakket) 03/11/1995
Logistieke School A'dam Kasbeheerder 13/10/1995
Logistieke School A'dam FinanciŽle Rechtspositie Militairen 22/09/1995
Logistieke School A'dam Basisopleiding Windows 3.11/Windows NT 09/06/1995
Logistieke School A'dam Muteren Opleidingsgegevens IVP-2000 27/03/1995
Logistieke School A'dam Electronische Post (All-In-1) 14/12/1994
SMVBO Den Helder Onderwijstechniek voor onderofficieren 07/07/1994
EXIN Utrecht PraktijkDiplomaInformatica-2 07/05/1993
EXIN Utrecht MV1 - Organisatie en beheer rekencentrum 06/04/1993
Olivetti MS/Windows 3.1 Train-the-Trainer 10/02/1993
EXIN Utrecht MD2 - Praktijktoepassingspakketten 11/01/1993
EXIN Utrecht MD1 - Decentrale apparatuur en techniek 15/10/1992
Logistieke School A'dam Gebruikersopleiding Rapidfile versie 1.2 29/09/1992
Logistieke School A'dam GeÔntegreerd Registratuur Systeem 18/09/1992
Logistieke School A'dam Muteren databank persoonsgegevens 10/09/1992
EXIN Utrecht PraktijkDiplomaInformatica-1 12/06/1992
EXIN Utrecht MG2 - Systemen en toepassingen 28/04/1992
Teelen Enschede Lotus 1-2-3 Basis 14/03/1992
Logistieke School A'dam Basis Opleiding All-In-1 05/02/1992
EXIN Utrecht MG3 - Basis PC-Gebruik 13/12/1991
Logistieke School A'dam UitgavenBeheersingSysteem:
Controllers krijgsmachtdeel 06/11/1991
Logistieke School A'dam UitgavenBeheersingSysteem: Controllers 05/11/1991
EXIN Utrecht MG1 - Technische Middelen 22/10/1991
Logistieke School A'dam UitgavenBeheersingSysteem: Budgethouders 16/10/1991
Logistieke School A'dam Muteren Databank Opleidinggegevens 25/09/1991
Logistieke School A'dam Gebruikersopleiding Wordperfect 5.1 18/09/1991
SMVBO Den Helder InstructieTechniek 17/06/1991
Logistieke School A'dam Basisopleiding PC-gebruik 05/06/1991
Logistieke School A'dam Assistent-Serie Versie 2.00 Nederlands 20/11/1990
Logistieke School A'dam Personeelsbeoordelingsadviseur (PBA) 31/10/1990
Logistieke School A'dam Rekenplichtige 19/06/1987
Logistieke School A'dam FinanciŽle administratie VAB-systeem 23/01/1987
Logistieke School A'dam Introductie microcomputers 10/04/1986
Logistieke School A'dam Basisinformatica 10/04/1986
Logistieke School A'dam Introductiecursus terminalgebruik (TSO-CTA) 12/12/1985
SMVBO Den Helder Werkoverleg 15/12/1984
SMVBO Den Helder Opleiding kaderschool korporaal 07/09/1981
SNBVC BV Den Helder NBCD/BV kaderopleiding 19/06/1981
Logistieke School A'dam KPL logistieke dienst administratie 09/06/1981
Marinevliegkamp Valkenburg SOD-1 01/12/1975
SNBVC BV Den Helder NBCD/BVM Basisopleiding voor manschappen 04/11/1974
St. Willibrordcollege Goes Mavo 4 01/01/1974
St. Willibrordcollege Goes Typen 01/01/1974
Persoonlijk
Harde werker, geef niet snel op, sociaal, behulpzaam, pas mijzelf makkelijk aan aan de omstandigheden.

Neem contact opNeem contact opAlle CV'sAlle CV's

Zoek CV's

 

Vacatures van Indeed

© 2015 Created by Lionhead BV - Toevoegen aan favorieten - Algemene voorwaarden